Αρχική / ---SLIDER / Καπερνάρος:Αν προσφύγει καταστηματάρχης της Ερμού στην Δικαιοσύνη;
ÓõæÞôçóç åðéêáéñùí åñùôÞóåùí óôçí ÂïõëÞ ôçí ÄåõôÝñá 28 Éáíïõáñßïõ 2013. Ôï óôéãìéüôõðï áðü ôç óõæÞôçóç ôçò åñþôçóçò ôïõ ÂïõëåõôÞ Â´ ÁèÞíáò ôùí ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí ê. Âáóéëåßïõ ÊáðåñíÜñïõ êáé ôçí áðÜíôçóç ôïõ õöõðïõãïý ÁíÜðôõîçò, Íüôç ÌçôáñÜêç ó÷åôéêÜ ìå äçìïóéåýìáôá åöçìåñßäáò ãéá Ýêäïóç åãêõêëßïõ áðü ôï Õðïõñãåßï. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Καπερνάρος:Αν προσφύγει καταστηματάρχης της Ερμού στην Δικαιοσύνη;

Το θέμα της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και δικαστών σχολίασε μέσω του λογαριασμού του στο twitter ο πρόεδρος του κόμματος ΡΙΖ.Ε.Σ και δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος. Ο κ.Καπερνάρος έθεσε τον προβληματισμό, τι θα γίνει αν δικαιωθεί ένας από τους καταστηματάρχες της Ερμού που υπέστη ζημιές από τις πρόσφατες επιθέσεις, που προσέφυγε στην Δικαιοσύνη κατά του Ελληνικού κράτους. Χαρακτηριστικά έγραψε:

“Θέλω να ακούσω την κριτική σας στην Δικαιοσύνη αν δικαιωθεί ένας καταστηματάρχης της Ερμού που πληρώνει φόρους και για την προστασία της περιουσίας του και προσέφυγε κατά του ελληνικού κράτους που δεν την προστάτεψε”

About citynews

Check Also

Ανατροπή στο Nomads – Ποια αρχηγός κέρδισε!

Στο χτεσινό επεισόδιο του Nomads παρακολουθήσαμε, όπως και κάθε Πέμπτη, το αγώνισμα των 3 αρχηγών …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *