Αρχική / -Ροή Ειδήσεων / Κουκουλοφόροι «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο από σπίτι νευροχειρουργού στην Εκάλη
Ç ÁíôéôñïìïêñáôéêÞ Õðçñåóßá ðñáãìáôïðïéåß Ýñåõíá óå äéáìÝñéóìá óôï ÍÝï Êüóìï ÁôôéêÞò, ôï ÓÜââáôï 06 Éïõíßïõ 2015. Ç Ýñåõíá, óýìöùíá ìå ôçí Áóôõíïìßá, ó÷åôßæåôáé ìå ôçí õðüèåóç ôùí äýï êáôáæçôïýìåíùí ëçóôþí êáé ôçí áõôïêôïíßá ôïõ óõíåñãïý ôïõò óôç ÍÝá Áã÷ßáëï Âüëïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Κουκουλοφόροι «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο από σπίτι νευροχειρουργού στην Εκάλη

Θύμα διάρρηξης έπεσε γνωστός νευροχειρουργός στην Εκάλη το βράδυ του Σαββάτου. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 21:15 όταν τρεις άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους μπήκαν στο σπίτι του γιατρού την ώρα που αυτό ήταν άδειο.

 

 

Αρχικά απενεργοποίησαν το σύστημα συναγερμού και στη συνέχεια το κλειστό κύκλωμα παρακολουθήσης, στο οποίο, όμως, έχουν καταγραφεί κάποιες από τις κινήσεις τους.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο χώρο στον οποίο βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο του γιατρού, μέσα στο οποίο, κατά πληροφορίες, φύλαγε εκτός από χρήματα και τιμαλφή και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Οι τρεις άγνωστοι άνδρες αφού πήραν όλο το χρηματοκιβώτιο, στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση με αυτοκίνητο.

Αυτό που ερευνά, πλέον, η αστυνομία είναι το ενδεχόμενο οι ληστές να είχαν εσωτερική πληροφόρηση καθώς γνώριζαν ακριβώς πώς να κινηθούν και τι να κάνουν στο εσωτερικό του σπιτιού.

Δείτε ακόμα

Check Also

Power Pass: Διευκρινίσεις για τον σωστό υπολογισμό της επιδότησης και για τις αιτήσεις των φοιτητών

Διευκρινίσεις για το πώς μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι έχει γίνει σωστός υπολογισμός στην αναδρομική …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *