Αρχική / -Ροή Ειδήσεων / Συνήγορος του Καταναλωτή: Να δίνονται οι δανειακές συμβάσεις πριν υπογραφούν στους δανειολήπτες

Συνήγορος του Καταναλωτή: Να δίνονται οι δανειακές συμβάσεις πριν υπογραφούν στους δανειολήπτες

Φαινόμενα πλημμελούς προσυμβατικής ενημέρωσης των δανειοληπτών, επιχειρεί να ανακόψει σχέδιο διάταξης που προτείνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή στο πλαίσιο της κατάρτισης του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Σύμφωνα με την πρόταση του Συνηγόρου, θα πρέπει η τράπεζα να δίνει την σύμβαση στον καταναλωτή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προ της υπογραφής.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται ιδίως στεγαστικά δάνεια, όπως αυτά σε ελβετικό φράγκο, για τα οποία θα πρέπει να ενημερώνεται ο δανειολήπτης για τον κίνδυνο αλλαγής της ισοτιμίας ή των επιτοκίων, και μάλιστα με παραδείγματα για τον υπολογισμό της δόσης αποπληρωμής του δανείου και για το κεφάλαιο και για τους τόκους.

Τις θέσεις τους επί του σχεδίου νόμου με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία, η ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, εξέθεσαν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, οι φορείς που είχαν κληθεί σε ακρόαση.

Τα στεγαστικά δάνεια

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης, είπε σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι το σχέδιο νόμου που αφορά την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις συμβάσεις ενυπόθηκης πίστωσης για καταναλωτές είναι σε θετική κατεύθυνση. Ανέφερε, ωστόσο, ότι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, θα ήταν πολύ λιγότερα τα προβλήματα και για τις Τράπεζες και για τους δανειολήπτες – καταναλωτές, εάν οι διατάξεις αυτές ερχόντουσαν πιο νωρίς.

«Η Οδηγία και το σχέδιο νόμου έρχονται αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, έρχεται για να δημιουργήσει πρόσθετες προϋποθέσεις για την αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον, σήμερα βέβαια έχει θεωρητική αξία, διότι τα δάνεια είναι ελάχιστα, είναι εκατοντάδες τα δάνεια τα οποία χορηγούνται, ενώ στο παρελθόν, ελπίζουμε και στο μέλλον, ανέρχονταν σε χιλιάδες, εκατοντάδες», είπε ο Λευτέρης Ζαγορίτης.

Παράλληλα, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, ότι στο υπό κατάρτιση σχέδιο του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτείνει να υπάρξει διάταξη προκειμένου να δίνεται η σύμβαση στον καταναλωτή, στον δανειολήπτη, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προ της υπογραφής. Στόχος είναι, όπως εξήγησε, να μην υπάρχουν φαινόμενα πλημμελούς προσυμβατικής ενημέρωσης, ιδίως σε στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, για τα οποία θα πρέπει να ενημερώνεται ο δανειολήπτης για τον κίνδυνο αλλαγής της ισοτιμίας ή των επιτοκίων, και θα πρέπει να περιλαμβάνει και παράδειγμα για τον υπολογισμό της δόσης αποπληρωμής του δανείου και για το κεφάλαιο και για τους τόκους.

Η COSCO

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΕ) Ζωή Ιωαννάτου, αναφέρθηκε σε άρθρο του σχεδίου νόμου με το οποίο καταργούνται φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα υπέρ της εταιρείας Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΣΕΠ ΑΕ. Όπως εξήγησε, η διάταξη έρχεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έκρινε ότι τα πλεονεκτήματα αυτά συνιστούσαν παράνομες και ασυμβίβαστες Κρατικές Ενισχύσεις και ως εκ τούτου η Ελλάδα όφειλε να ανακτήσει εντόκως τις χορηγηθείσες ασυμβίβαστες ενισχύσεις και να καταργήσει τις διατάξεις με τις οποίες αυτές είχαν θεσπιστεί.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις καταργούνται αναδρομικά από τις 23 Μαρτίου του 2015, ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διαδικασία ανάκτησης του ποσού έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς η εταιρεία έχει καταβάλει στην οικία ΔΟΥ το συνολικό ανακτητέο ποσό μαζί με τους αναλογούντες τόκους. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο ανήλθε σε περίπου 1,6 εκατ. ευρώ και αφορούσε απαλλαγή από την καταβολή τελών χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του νόμου 3755/2009 για δύο δάνεια που έλαβε η εταιρία ΣΕΠ Α.Ε. από τη μητρική της εταιρεία COSCO. Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν έχει κάνει χρήση των λοιπών ευεργετικών διατάξεων του δεύτερου και του τρίτου άρθρου του νόμου 3755/2009.

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί

Για το άρθρο της «Εναρμόνισης των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών» η Συντονίστρια Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών Γεωργία Ρωμαίου, είπε ότι πρόκειται για μια ευνοϊκή και ωφέλιμη ρύθμιση γιατί παρατείνει την προθεσμία για εναρμόνιση των καταστατικών δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους για τελείως τυπικούς και συγκυριακούς λόγους. Εξέφρασε, όμως, την διαφωνία της για τη διάταξη η οποία για την παράταση βάζει ως όρο και ως προϋπόθεση την προσκόμιση εκ μέρους των οικοδομικών συνεταιρισμών φορολογικής ενημερότητας.

Κάτω Χαλάνδρι

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος χαιρέτισε τη διάταξη με την οποία ο δήμος θα μπορέσει, όπως είπε να παρέμβει επ’ ωφελεία των κατοίκων σε χώρο πρασίνου και αθλητισμού 30 στρεμμάτων στο Κάτω Χαλάνδρι.

«Με την προωθούμενη ρύθμιση εναρμονίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς με το γενικό πολεοδομικό της πόλης, που προβλέπει σε αυτό το χώρο, χώρο αναψυχής και πρασίνου και αθλητισμού», είπε ο Συμεών Ρούσσος και σημείωσε ότι θα είναι πλέον δυνατόν να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, εργασίες σημαντικές, ώστε να αποτραπούν κίνδυνοι για τα εκατοντάδες παιδιά που αθλούνται σε αυτούς τους χώρους.

Τα πλοία που ελλιμενίζονται στην ελληνική επικράτεια

O ταμίας της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού Απόστολος Παπαδόπουλος, εξέφρασε την αντίθεσή του με την διάταξη με την οποία καταργείται η έκπτωση 30% επί του τέλους παραμονής και πλόων που προβλέπεται σήμερα για τα πλοία ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, εφ’ όσον ελλιμενίζονται στην ελληνική επικράτεια.

Ο Απόστολος Παπαδόπουλος είπε ότι αν προχωρήσει η ψήφιση της κατάργησης, θα είναι πλήγμα για τον θαλάσσιο ελληνικό τουρισμό και επισήμανε ότι τα πλοία τα ελλιμενιζόμενα στην Ελλάδα, δηλαδή αυτά που όλο τον χρόνο παραμένουν στην Ελλάδα, προσφέρουν και σε εργατικό δυναμικό και στα ναυπηγεία που πηγαίνουν για τις επισκευές τους και συγχρόνως όλα τα εφόδια τους κινούνται από την ελληνική αγορά.

Η ανοιχτή θάλασσα

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιβατηγού Ναυτιλίας Μιχάλης Σακέλλης, αναφερόμενος στη διάταξη με την οποία επαναδιατυπώνεται το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο παράδοσης και εισαγωγής πλοίων (σ.σ. επαναδιατύπωση με την οποία προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ανοιχτή θάλασσα, ώστε να εμπίπτουν στην απαλλαγή), υπογράμμισε ότι στον όρο «ανοικτή θάλασσα» πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Δηλαδή, η έννοια της ανοικτής θάλασσας να καλύπτει όλα τα δρομολόγια τα ακτοπλοϊκά, τα οποία εκτελούνται στην Ελλάδα.

Όπως επισήμανε, «στην Ελλάδα υπάρχει πολυνησία, υπάρχουν 6.000 νησιά, που οποιοδήποτε συνεπώς δρομολόγιο κάνει ένα πλοίο δεν απομακρύνεται ουσιαστικά περισσότερο από 6 μίλια από την ακτή, εκτός από ένα κομμάτι της γραμμής Πειραιάς – Κρήτη».

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στο νομοσχέδιο κατατέθηκε τροπολογία με την οποία παρέχεται, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθεί η συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισμού με την παροχή δυνατότητας είσπραξης της κρατικής επιχορήγησης ή άλλων οφειλομένων από τρίτους ποσών, ώστε να γίνει δυνατή η πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων του, αλλά και η εξυπηρέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η ρύθμιση, δεν συνεπάγεται την απαλλαγή του ΟΜΜΑ από την υποχρέωση εκπλήρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του.

Την τροπολογία υπογράφουν η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου.

Δείτε ακόμα

Check Also

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός Ζαν Πολ Μπελμοντό.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός, Ζαν Πολ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *