Αρχική / -Ροή Ειδήσεων / Έξτρα φόρους φέρνει το Περιουσιολόγιο

Έξτρα φόρους φέρνει το Περιουσιολόγιο

Κατοικίες, αγροτεμάχια, οικόπεδα, Ι.Χ. αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη, μεγάλα χρηματικά ποσά που φυλάσσονται σε σπίτια, καταθέσεις σε τράπεζες, χρυσές λίρες, πλάκες χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ακόμη και… άλογα ιπποδρόμου θα πρέπει να δηλώνουν οι φορολογούμενοι στο νέο ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο.

Το υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζει να δημιουργήσει εντός της διετίας 2017-2018 αυτή την τεράστια βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρωθούν πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση 8,5 εκατ. φορολογουμένων και 250.000 εταιριών και λοιπών νομικών προσώπων.

Διασταυρώσεις

Τα δεδομένα που θα περιληφθούν στο ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο θα διασταυρώνονται από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες με δεδομένα και από άλλες πηγές για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη τυχόν αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων και την κατάρτιση πλήρους εικόνας για την περιουσιακή κατάσταση κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Όσα περιουσιακά στοιχεία διαπιστώνεται ότι απεκρύβησαν θα δεσμεύονται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, μέσω της πρόσβασης που θα έχουν στα δεδομένα του Περιουσιολογίου οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να πραγματοποιούν διασταυρώσεις ανάμεσα στο ύψος των δηλούμενων εισοδημάτων και στην αξία των κατεχόμενων περιουσιών για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πραγματική οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων.

Ακόμη, τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν στο ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο θα χρησιμοποιηθούν από το υπουργείο Οικονομικών και με σκοπό την αναδιαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής, δηλαδή για την επιβολή νέων φόρων στην περιουσία.

Η δημιουργία του ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου δρομολογήθηκε ήδη με την ένταξη του έργου στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται από το έγγραφο της προκήρυξης:

1. Το έργο της δημιουργίας του ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου θα αρχίσει να εκτελείται από τον Ιούνιο του 2017 και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2018.

2. Αντικείμενο του έργου θα είναι η δημιουργία του κατάλληλου μηχανογραφικού περιβάλλοντος με σκοπό την συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών οι οποίες θα αφορούν κάθε μορφής περιουσία.

3. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα αφορούν ενδεικτικά: ακίνητα, οχήματα, μετρητά, εναέρια μέσα μεταφοράς, εταιρικά μερίδια, δρόμωνες ίππους, κ.λπ.

4. Με το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί πλήρης και ακριβής καταγραφή της περιουσιακής κατάστασης κάθε προσώπου.

5. Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου από τη Φορολογική Διοίκηση θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
– Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα εντοπίζονται οι περιπτώσεις που εμφανίζουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις.
– Σε κάθε φορολογούμενο θα παρέχεται πρόσβαση καθώς και δυνατότητα ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των καταγεγραμμένων στη Φορολογική Διοίκηση περιουσιακών του στοιχείων.
– Η αξιοποίηση των στοιχείων που περιέχονται στο μηχανογραφικό αυτό περιβάλλον θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης και θα αποτελέσει εργαλείο σχεδίασης και άσκησης φορολογικής πολιτικής.
– Η υλοποίηση του Πλήρους Περιουσιολογίου προβλέπεται από το το νόμο 4336/2015, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία σύνταξης και ψήφισης των εξειδικευμένων νομοθετικών προβλέψεων για τη θεσμοθέτησή του.

6. Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου θα είναι τα εξής:
– Χρήστες του συστήματος θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι.
– Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμάτωση δεδομένων περιουσίας από άλλα πληροφοριακά συστήματα.
– Το Πληροφοριακό Σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετρικό και εύκολα διαχειρίσιμο μέσω ειδικών εφαρμογών διαχείρισης.
– Θα δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες να εισάγουν πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα διασταυρώνονται με την αρμόδια αρχή.
– Θα δίνεται η δυνατότητα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, προβολής και εκτύπωσης του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ενός φορολογούμενου από τον ίδιο ή τους εσωτερικούς χρήστες της Φορολογικής Διοίκησης.

7. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί:
– Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 1η/6/2017.
– Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 1η/10/2018.
– Ως ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 1η/6/2017.

Δείτε ακόμα

Check Also

Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα βάλουμε το εμβόλιο του κορονοϊού στα φαρμακεία» – Τι είπε για το πλαφόν των 3 ευρώ στα γενόσημα

«Θα βάλουμε μετά από συνταγογράφηση το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στα φαρμακεία» δήλωσε ο υπουργός …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *