Αρχική / Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Εισαγωγή

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / μελών που συλλέγει η ιστοσελίδα , κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών της Citynews Group και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Citynews Group.

Συλλογή & Χρήση Δεδομένων

Η Citynews Group συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

  • όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της
  • και όταν οι συνεργάτες της – πελάτες της δώσουν δεδομένα (μόνο mails) των πελατών τους

Η Citynews Group χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για δύο γενικούς λόγους:

  • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών της και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
  • την ενημέρωση τους σχετικά με τη θεματολογία των sites που έχει στη κατοχή της.

Η Citynews Group δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών της (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών) και ποτέ δεν θα τα ζητήσει για όποια χρήση.

Διοχέτευση – διάθεση προσωπικών δεδομένων

Η Citynews Group δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της Citynews Group σε κανένα τρίτο φορέα.