Αρχική / ---SLIDER / Έκπτωση φόρου για πληρωμές με κάρτες, τέλος τα μετρητά στη μισθοδοσία άνω των 500 ευρώ

Έκπτωση φόρου για πληρωμές με κάρτες, τέλος τα μετρητά στη μισθοδοσία άνω των 500 ευρώ

Έξτρα αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους που πραγματοποιούν πληρωμές δαπανών μέσω πλαστικού χρήματος άνω του 80% του εισοδήματός τους, έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες που εξοφλούνται μόνο με ηλεκτρονικό χρήμα, φορο-εκπτώσεις για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών όπου καταργήθηκε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, αλλά και υποχρεωτική πληρωμή κάθε μισθοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα άνω των 500 ευρώ σε ετήσια βάση μέσω τραπεζών προβλέπει η πρόταση της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές εδώ και περίπου έναν χρόνο, περιγράφονται αναλυτικά στον απολογισμό έργου του τέως αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Το σχέδιο για τη διευρυμένη χρήση του πλαστικού χρήματος στις καθημερινές συναλλαγές των φορολογουμένων συνοδεύεται με κληρώσεις δώρων, ακόμη και ακινήτων για όσους υπερβαίνουν τα απαιτούμενα όρια δαπανών με κάρτες ή μέσω τραπεζών.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου προβλέπουν:

• Διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστού του δηλωθέντος εισοδήματος.

• Εξτρα αφορολόγητο όριο θα «κερδίζουν» όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους.

• Εκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (π.χ. ιατρικές) που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

• Οσοι ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια δαπανών με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής θα λαμβάνουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής στις κληρώσεις με δώρα ακίνητα του Δημοσίου, επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κ.λπ. Ενδεικτικά για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ δαπανών ο φορολογούμενος θα δικαιούται έναν επιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση.

• Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών όπου ίσχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (εντός του συνόλου των ανωτέρω νησιών) επιπρόσθετη έκπτωση από τον φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μεσοσταθμικό συντελεστή επιβάρυνσης.

• Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται ακόμη:

• Περιουσιολόγιο: Με την εφαρμογή του Περιουσιολογίου (όταν ψηφιστεί η σχετική διάταξη) θα κληθούν όλοι οι φορολογούμενοι, κάτοικοι εσωτερικού ή εξωτερικού, να δηλώσουν τα στοιχεία της περιουσίας τους. Το Περιουσιολόγιο δεν θα αποτελεί ένα αυτοτελές μέσο επιβολής νέων φορολογιών, ενώ σε αυτό θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: ακίνητα, οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη, μετοχές, εταιρικές μερίδες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις (οποιασδήποτε μορφής), τραπεζικοί λογαριασμοί, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικά προϊόντα, μίσθωση θυρίδων, δρόμωνες ίπποι, κινητά μεγάλης αξίας κ.λπ.

• Διασύνδεση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων. Εχει συνταχθεί σχέδιο διάταξης, με την οποία ρυθμίζεται η ηλεκτρονική διαβίβαση στο υπουργείο Οικονομικών των δεδομένων όλων των φορολογικών στοιχείων (π.χ. παραστατικά που σχετίζονται με χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των υπόψη παραστατικών (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) από τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα κ.λπ.

• Υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σταδιακή ένταξη στο καθεστώς σύμφωνα με τον κίνδυνο φοροδιαφυγής καθώς και τον τόπο εγκατάστασης.

• Περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά, σε όλους τους δυνατούς συναλλακτικούς συνδυασμούς της αγοράς (επιχείρηση προς επιχείρηση, επιχείρηση προς καταναλωτή, επιχείρηση προς Δημόσιο, καταναλωτής προς Δημόσιο).

• Αποστολή πληροφοριών στο υπουργείο Οικονομικών από διαδικτυακούς παρόχους διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

• Η καταβολή μισθών στον ιδιωτικό τομέα μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 ευρώ.

Στα ακίνητα

Επίσης με νομοθετικές παρεμβάσεις που προωθούνται:

• Αναστέλλεται για ακόμη δύο χρόνια, μέχρι το τέλος του 2018, η επιβολή φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

• Αναστέλλεται η καταβολή του ΦΠΑ κατά τη ναυπήγηση των πλοίων των ναυτιλιακών εταιρειών, τα οποία είναι άνω των 24 μέτρων.

• Αυξάνεται από τις 500.000 ευρώ στα 2.000.000 ευρώ το όριο των ακαθάριστων εσόδων που αποτελεί «κατώφλι» εισόδου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Με το ειδικό αυτό καθεστώς του ΦΠΑ οι υπόχρεοι καταβάλλουν τον φόρο όταν αυτοί τον εισπράττουν.

Στις επόμενες κινήσεις του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Έθνος, και το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σκιώδους φιλοξενίας (όπως, π.χ., μέσω της γνωστής πλατφόρμας Airbnb) με τη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την οικονομία του διαμοιρασμού ακινήτων, με σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και έλεγχο των περιπτώσεων ευκαιριακής και βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης ακινήτων.

Τα βασικά σημεία του υπό διαπραγμάτευση νομοσχεδίου είναι:

Ο υποψήφιος εκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να εγγραφεί σε ειδικό μητρώο της ΓΓΔΕ, το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα του προς εκμίσθωση ακινήτου και θα συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Τίθεται όριο στον αριθμό των εκμισθούμενων ακινήτων ανά εκμεταλλευτή και στην ετήσια διάρκεια της μίσθωσης.

Επιβάλλεται φόρος βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσος με το 5% επί της αξίας της διανυκτέρευσης, ο οποίος θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από οποιονδήποτε λειτουργεί ως ενδιάμεσος (κυρίως τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες).

Οι εκμεταλλευτές των ακινήτων μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και φορολογούνται με συντελεστές από 15% έως 45%.
Παραλαβή με… στίγμα

«Στόχος μας είναι να ανακτήσουμε βασικά, συλλογικά εργατικά δικαιώματα, που ισοπεδώθηκαν την περίοδο των πρώτων δύο μνημονίων, και να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας» είπε χθες η νέα υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου, δίνοντας το στίγμα της για τη διαπραγμάτευση που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στα εργασιακά.

Αν και μίλησε δύο φορές για «δύσκολη διαπραγμάτευση», ξεκαθάρισε πως «έχουμε στρατηγική, όπλα, μέθοδο και στόχο», ενώ έσπευσε να προσθέσει πως «θα πρέπει να είμαι σαφής. Το Ασφαλιστικό έκλεισε στην πρώτη αξιολόγηση».

Στους στόχους προσδιόρισε το «να μην επιτρέψουμε καμία περαιτέρω απορρύθμιση στην αγορά εργασίας», μαζί με την προάσπιση των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας και την αποκατάσταση της συλλογικής έκφρασης των εργαζομένων.

Δείτε ακόμα

Check Also

«Βασιλιάς» της Ευρώπης και πάλι ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το έβδομο τους Ευρωπαϊκό στην Γερμανική πρωτεύουσα, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *