Αρχική / Uncategorized / Έβαλαν “χέρι” και στις απεργίες.Στη Βουλή η τροπολογία Τι αλλάζει

Έβαλαν “χέρι” και στις απεργίες.Στη Βουλή η τροπολογία Τι αλλάζει

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία που περιλαμβάνει τη συμφωνία με τους Θεσμούς αναφορικά με τον τρόπο κήρυξης της απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, προβλέπεται ότι για την απαρτία στις συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων επιχειρησιακών σωματείων, θα απαιτείται η συμμετοχή του 50% (από το 1/3 που ισχύει) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών για τη λήψη απόφασης απεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή διάταξη ορίζει ότι για την προκήρυξη απεργιών από πρωτοβάθμια σωματεία πρέπει να υπάρχει η παρουσία του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τους. Με την καινούργια διάταξη το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο μισό. Ουσιαστικά πρόκειται για αλλαγή προς το χειρότερο.

Με δεύτερο άρθρο, αποσαφηνίζεται η «αληθής έννοια» της υποχρέωσης του εργοδότη να καταβάλλει την προβλεπόμενη δαπάνη σε περίπτωση αποζημίωσης για εργατικό ατύχημα, εφόσον με δικαστική απόφαση διαπιστώνεται ότι το ατύχημα οφείλεται σε δικό του δόλο, είτε ως προς το αποτέλεσμα του ατυχήματος είτε ως προς τη μη τήρηση διατάξεων που ορίζουν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και υγείας στην Εργασίας.

Τρίτη διάταξη προβλέπει την υποχρέωση του Προέδρου κάθε ΚΤΕΛ και των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, να καταχωρούν σε πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας τις υπερωρίες προσωπικού αλλά και τον πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης.

Δείτε ακόμα

Check Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *