Αρχική / -Ροή Ειδήσεων / «Καμπανάκι» Μίχαλου: Με αυτή τη φορολογία θα χάσουμε και τις επιχειρήσεις που έμειναν

«Καμπανάκι» Μίχαλου: Με αυτή τη φορολογία θα χάσουμε και τις επιχειρήσεις που έμειναν

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος Θωμάκος, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Νέα Ερυθραία. Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος ανέφερε  ότι «χρειάζεται ένα ευνοϊκότερο φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε: δεν μπορούμε να μιλάμε για δημιουργία επιχειρήσεων, όταν η συνολική φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησης σήμερα στην Ελλάδα ξεπερνά το 50% των εσόδων της!

Με αυτή τη φορολογία, θα χάσουμε και αυτές που ήδη υπάρχουν. Ας το καταλάβουν επιτέλους όλοι: για να αντλήσει πόρους το κράτος, πρέπει κάποιος να τους παράγει. Για να αναδιανεμηθεί ο εθνικός πλούτος, θα πρέπει κάποιοι να τον δημιουργήσουν. Για να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη, θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης».

Ο κ. Μίχαλος σημείωσε ότι: «Η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας σήμερα. Σε μια εποχή όπου η ανεργία των νέων κυμαίνεται σταθερά πάνω από το 50%. Σε μια εποχή όπου η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από νέες ιδέες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να βρει ξανά το δρόμο της ανάπτυξης.

Έχουμε από τη μια χιλιάδες νέους ανθρώπους, μια ολόκληρη γενιά, με υψηλά προσόντα, με ταλέντο και ικανότητες. Παιδιά που βλέπουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους να γκρεμίζονται, μέσα σε μια αγορά που φυτοζωεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ύφεσης.

Κι έχουμε από την άλλη μια οικονομία που για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί πρέπει ουσιαστικά να επανεφεύρει τον εαυτό της. Πρέπει να στηριχθεί στις δυνάμεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πρέπει να εστιάσει στην καινοτομία, στη γνώση, στην εξωστρέφεια.

Χρειαζόμαστε νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θα παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν τα προσόντα των νέων ανθρώπων. Επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ανθίσουν, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το σημείο όπου τέμνονται τα δύο αυτά θεμελιώδη ζητούμενα – η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και ο αναπροσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας – είναι η νεανική επιχειρηματικότητα.

Η επιχειρηματικότητα είναι η λύση. Το θέμα είναι πως θα ωθήσουμε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και η προσπάθεια θα πρέπει να είναι κοινή. Θα πρέπει να εμπλέκει τους πάντες: την Πολιτεία, την επιχειρηματική κοινότητα και βεβαίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε και τα Επιμελητήρια, είναι αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν άμεση γνώση των προβλημάτων, αλλά και των δυνατοτήτων τους.

Οφείλουν, λοιπόν, να έχουν και άποψη και ρόλο στην προσπάθεια για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και στην απομάκρυνση των εμποδίων που σήμερα αντιμετωπίζει.

Ποια είναι αυτά τα εμπόδια; Είναι πολλά και γνωστά:

 • η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση
 • η έλλειψη καθοδήγησης στα πρώτα κρίσιμα βήματα της επιχείρησης
 • το πολύπλοκο διοικητικό περιβάλλον
 • ο στιγματισμός της επιχειρηματικής αποτυχίας

Εμπόδιο είναι επίσης η ύπαρξη μιας κουλτούρας που αποθαρρύνει τη δημιουργική επιχειρηματικότητα. Μιας κουλτούρας που εχθρεύεται την ιδιωτική πρωτοβουλία και περιχαρακώνει τις φιλοδοξίες των νέων σε μια στενά νοούμενη «επαγγελματική εξασφάλιση και αποκατάσταση». Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όλες σχεδόν οι έρευνες έδειχναν ότι η ένταξη στο δημόσιο ήταν πρώτη επιλογή καριέρας για την πλειοψηφία των φοιτητών και σπουδαστών».

Κατά τον κ. Μίχαλο: «Χρειάζεται, λοιπόν, δουλειά τόσο για την απομάκρυνση των δομικών εμποδίων, όσο και σε επίπεδο νοοτροπίας.

Σε επίπεδο πολιτικών παρεμβάσεων, οι προτεραιότητες είναι σαφείς:

 • Επένδυση στην παροχή καθοδήγησης, ή mentoring σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία. Η χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικής διοίκησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης σπάνια πιάνει τόπο. Χρειάζεται, επομένως, άμεση σύνδεση της χρηματοδότησης με αποτελεσματικούς μηχανισμούς καθοδήγησης και εκπαίδευσης.
 • Ένα άλλο ζητούμενο είναι η πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη, πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών κεφαλαίων: κίνητρα σε εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, αλλά και σε σχήματα μαζικής χρηματοδότησης – το λεγόμενο crowdfunding.
 • Εξίσου σημαντική είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης χαμηλού κόστους για νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσα από προγράμματα επιδότησης επιτοκίων και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίησή τους.
 • Χρειάζονται επίσης, στοχευμένα τραπεζικά δάνεια για νεοφυείς επιχειρήσεις, με ειδικά προγράμματα από τις τράπεζες.
 • Χρειάζεται παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων, τα οποία θα συνδέονται είτε με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, είτε με τη φύση της δραστηριότητας εφόσον συνδέεται με τους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως κίνητρο μπορεί επίσης να λειτουργήσει η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κρατικές προμήθειες.
 • Χρειάζεται να δημιουργηθούν τοπικοί πυρήνες επιχειρηματικότητας, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το δυναμικό κάθε περιοχής. Και με συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών επιχειρηματικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.
 • Τέλος, χρειάζεται ένα ευνοϊκότερο φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε: δεν μπορούμε να μιλάμε για δημιουργία επιχειρήσεων, όταν η συνολική φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησης σήμερα στην Ελλάδα ξεπερνά το 50% των εσόδων της!

Με αυτή τη φορολογία, θα χάσουμε και αυτές που ήδη υπάρχουν. Ας το καταλάβουν επιτέλους όλοι: για να αντλήσει πόρους το κράτος, πρέπει κάποιος να τους παράγει. Για να αναδιανεμηθεί ο εθνικός πλούτος, θα πρέπει κάποιοι να τον δημιουργήσουν. Για να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη, θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης.

Τέλος, εξίσου κρίσιμη για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας είναι η δημιουργία μιας ευνοϊκής κουλτούρας. Η δημιουργία ενός θετικού αφηγήματος, με προβολή των αξιών της επιχειρηματικότητας. Με ανάδειξη προτύπων από το χώρο της επιχειρηματικότητας, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια για το χώρο του αθλητισμού, των τεχνών κτλ.

Και σε αυτό το επίπεδο οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες και το ρόλο μας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εργάζεται με συνέπεια τα τελευταία χρόνια για την προώθηση της νεοφυούς και νεανικής επιχειρηματικότητας. Τόσο μέσω αυτόνομων πρωτοβουλιών, όσο και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Δείτε ακόμα

Check Also

Ευρωεκλογές 2024: Μάθε πού ψηφίζεις εύκολα με λίγα κλικ – Αναλυτικά η διαδικασία

Σχεδόν μια εβδομάδα μένει μέχρι τις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου και με λίγα μόνο κλικ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *