Αρχική / ---SLIDER / “Κούρεμα” και επιμήκυνση αποπληρωμής για επιχειρήσεις με κόκκινα δάνεια

“Κούρεμα” και επιμήκυνση αποπληρωμής για επιχειρήσεις με κόκκινα δάνεια

«Κούρεμα» χρέους και πολυετής επιμήκυνση αποπληρωμής για «κόκκινες» επιχειρήσεις προβλέπει σχετικό σχέδιο νόμου. Ενημερωτικό σημείωμα για το τι θα ισχύει για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, δίνει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προωθεί σχέδιο νόμου, με το οποίο για πρώτη φορά το Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν από κοινού στη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων, αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων, εξέλιξη που θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάκαμψη της οικονομίας, στην προστασία των θέσεων εργασίας, καθώς και στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, αναφέρει η Ημερησία.

Ειδικότερα: – Ο νέος νόμος θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα είναι υπερχρεωμένες, καθώς και όλα τα χρέη προς Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές. – Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.

– Ο νέος μηχανισμός εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

– Ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου και θα του υποδεικνύονται τα έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει με ηλεκτρονικό τρόπο. – Εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος επαγγελματίας από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα διορίζεται ως συντονιστής της διαδικασίας. Ενώπιον του θα διεξάγονται οργανωμένα διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, στη περίπτωση που υπάρχουν σχετικά χρέη.

Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο των εργαζόμενων όσο και των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν οφειλές και προς εκείνους. – Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται στη βάση διαφανών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Η βιωσιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων θα κρίνεται σύμφωνα με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, ενώ των μεγαλύτερων θα αξιολογείται από ανεξάρτητο εκτιμητή.

– Εάν η διαδικασία καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 60% της συνολικής οφειλής, η υπόθεση θα παραπέμπεται σε δικαστή προς επικύρωση. Σε μια τέτοια περίπτωση η δικαστική απόφαση θα επιβάλλει τη συμμόρφωση του συνόλου των πιστωτών. – Ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης θα είναι δομημένος με τρόπο που θα αποκλείει επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ’ επιλογή τους (στρατηγικοί κακοπληρωτές) και θα επικεντρώνεται στη διάσωση υγιών, κατά τα άλλα, επιχειρήσεων.

Για να διασφαλιστεί αυτό θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση των ιδιοκτητών της επιχείρησης (δηλώσεις στην εφορία, καταθέσεις σε τράπεζες κ.λπ.). Ειδικότερα επί των οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας Στο πλαίσιο του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών θα πρέπει να θεσπισθεί ένας μικρός αριθμός οικονομικών δεικτών, με βάση τους οποίους θα διενεργείται ένα «φιλτράρισμα» των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν, με σκοπό τόσο την προστασία των ενδιαφερομένων, όσο και του ίδιου του θεσμού και με δεδομένο ότι η κύρια στόχευση είναι η διάσωση υπερχρεωμένων, αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων.

Τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν και για μία κατ’ αρχήν εκτίμηση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως για λόγους μείωσης του χρόνου και του κόστους της διαδικασίας. Με βάση τα ανωτέρω και μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τις παρακάτω προτάσεις και να ζητήσουμε τις απόψεις σας επί της καταλληλότητάς τους, αλλά και τις δικές σας προτάσεις.

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνεται η επιλεξιμότητά τους να βασίζεται στο θετικό πρόσημο των αποτελεσμάτων τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στην αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό τους. Αντίστοιχα και για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνονται παρόμοιοι δείκτες, δηλαδή θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και ένα κριτήριο βασιζόμενο στο αριθμητικό αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών υποχρεώσεών τους προς τα ως άνω αποτελέσματά τους.

Δείτε ακόμα

Check Also

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι δείχνουν τα ποσοστά μετά την εκλογή Κασσελάκη – Διάσπαση βλέπουν 7 στους 10

Περίπου ένας στους τρεις Έλληνες φέρεται να απασχολήθηκε και να παρακολούθησε τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *