Αρχική / ---SLIDER / Τέλη κυκλοφορίας: Τι θα ισχύσει το 2017 – Τι προβλέπεται για τα μεταχειρισμένα ΙΧ
ìå äõóêïëßá äéåîÜãåôáé ç êõêëïöïñßá óôçí ÅèíéêÞ ïäü êáèþò ïäçãïß öïñôçãþí ðïõ âñßóêïíôáé óå áðåñãßá Ý÷ïõí áêéíçôïðïéÞóåé ôá áõôïêßíçôá ôïõò óôç äåîéÜ ëùñßäá ôçò ÅèíéêÞò ïäïý, ÁèÞíá Ôñßôç 6 Ìáßïõ 2008.Ïé áðåñãïß æçôïýí áýîçóç ôùí êïìßóôñùí ùò óõíÝðåéá ôçò áýîçóçò ôçò ôéìÞò ôïõ ðåôñåëáßïõ êßíçóçò.

Τέλη κυκλοφορίας: Τι θα ισχύσει το 2017 – Τι προβλέπεται για τα μεταχειρισμένα ΙΧ

Χάος επικρατεί με τα νέα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία θα ισχύσουν από το 2017, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καταλήξει στο σχέδιο που θα εφαρμοστεί για την πληρωμή του επόμενου έτους. Με έγκυκλιο που εξέδωσε σήμερα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων, διευκρινίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, ωστόσο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, επισημαίνει ότι θα υπάρξουν ανατροπές στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Νίκος Στραβελάκης στον Real fm, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών τονίζει ότι «θα αλλάξουν τα τέλη κυκλοφορίας, με στόχο να γίνουν πιο δίκαια και πιο αναλογικά». Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη σημερινή εγκύκλιος είχε ως στόχο να ρυθμιστεί μόνο το ζήτημα των εισαγόμενων μεταχειρισμένων ΙΧ και όχι να προαναγγείλει ότι τα τέλη θα μείνουν τα ίδια.

Ο πίνακας με τα νέα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Διπλό το όφελος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ

Διπλά ωφελημένοι αναμένεται να είναι οι ιδιοκτήτες εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στα Τέλη Κυκλοφορίας 2017 καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού τους και πλέον ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης θα λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο εκείνη της Ελλάδας αλλά όλων των υπόλοιπων κρατών-μελών από όπου έχει εισαχθεί το όχημα.

Ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που τα οχήματά τους έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ασχέτως αν είχαν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2004 ή το 2006 σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος αναγκάζονταν να πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας με βάσει τις εκπομπές CO2 όταν οι ιδιοκτήτες αντίστοιχων μοντέλων που είχαν κυκλοφορήσει όμως για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2004 ή το 2006 πλήρωναν Τέλη Κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό του κινητήρα.

Αποτέλεσμα της απόφασης της ΓΓΔΕ θα είναι οι ιδιοκτήτες εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να καταβάλουν μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2017 καθώς ο υπολογισμός τους θα γίνεται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα και όχι τις εκπομπές CO2, ενώ αν ισχύσουν και οι επιπλέον μειώσεις που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2017 τότε θα είναι διπλά κερδισμένοι!

Πάντως η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με την ΠΟΛ 1143/2016 κοινοποιείται το άρθρο 46 του ν. 4410/2016 με το οποίο αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 και της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 και επανακαθορίζεται η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» για τις ανάγκες υπολογισμού Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων, στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης, οχήματα.

Συγκεκριμένα όπου στις παραπάνω διατάξεις γίνεται αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα» αντικαθίσταται με την αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)».

Κατά συνέπεια, για τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα από άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμησή τους σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ και όχι η πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα».

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ.

Πριν από μερικές ημέρες, πηγές του ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι το μόνο που εξετάζεται είναι να υπάρξουν ελαφρύνσεις για τα παλαιά και μεγάλου κυβισμού ΙΧ αυτοκίνητα, με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο της μαζικής κατάθεσης πινακίδων από ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Τέλη κυκλοφορίας δύο ταχυτήτων για το 2017

Ανάλογα με τον κυβισμό και ανάλογα με τους ρύπους θα κυμανθούν, κατά πληροφορίες, τα τέλη κυκλοφορίας του 2017.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να διευκολύνει κυρίως τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων 10 ετίας και άνω με μικρή πλέον εμπορική αξία που επιβαρύνονται δυσανάλογα με αποτέλεσμα πολλοί απ αυτούς να καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Πέρυσι πλήρωσαν λιγότερα όσοι είχαν μικρομεσαία αυτοκίνητα προ του 1999 και μεγάλου κυβισμού μεταξύ 2000 και 2005. Αυξημένα ήταν τα τέλη για όσους είχαν οχημάτα μεσαίου κυβισμού από το 2006 και μετά, ενώ επιβαρύνθηκαν και οι κάτοχοι αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας.

Για τα νέα τέλη εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μείωση από 5 έως 40% στα αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006 και σύνδεση με τους ρύπους για όσα κυκλοφόρησαν από 2007 και μετά. Αν επικρατήσει αυτό το σενάριο τα ΙΧ που εκπέμπουν πάνω από 120 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα θα επιβαρυνθούν από περίπου 10 έως 150 ευρώ.

Ανοιχτό μένει αν θα επανεξεταστούν με βάση την εμπορική αξία των αυτοκινήτων ο φόρος πολυτελείας και τα τεκμήρια διαβίωσης.

Τα τέλη κυκλοφορίας θα αναρτηθούν στο Τaxis στα μέσα Νοεμβρίου για να πληρωθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Δείτε ακόμα

Check Also

«Βασιλιάς» της Ευρώπης και πάλι ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το έβδομο τους Ευρωπαϊκό στην Γερμανική πρωτεύουσα, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *